Geotechnika

Usługi z zakresu geotechniki świadczone przez I.K.B. GEOCONTROL Sp. z o.o. to m.in.:

 

Warunki posadowień obiektów inżynierskich – ocena warunków posadowień i projekty posadowień nowoprojektowanych obiektów inżynierskich, oraz wzmocnień fundamentów istniejących.

 

Projekty posadowień – wykonujemy projekty posadowień dla nowo wznoszonych obiektów, jak również projekty wzmocnień dla istniejących budowli.

 

Projekty próbnych obciążeń – opracowujemy całościowo projekty terenowych badań nośności pali, realizowanych na terenie całego kraju.

 

Badania nośności pali – wykonujemy pełny zakres próbnych obciążeń pali według opracowanych przez nas projektów lub według zleconych projektów. Przedstawiamy szczegółowo i rzetelnie interpretacje, analizy i opracowania wyników badań nośności pali.

 

Badania ciągłości pali – prowadzone badania jakości pali obejmują ocenę długości i średnicy pala. Ponadto na podstawie wiedzy o geometrii pali i właściwościach gruntówprowadzona jest analiza wpływu warunków geotechnicznych na pale. W ocenie jakości pali, korzystając z komputerowej symulacji, określana jest impedancja pala na podstawie uzyskanych wyników i głębokości, i w efekcie przedstawiony przekrój podłużny pala.

 

Próbne obciążenia obiektów mostowych – realizujemy projekty oraz badania statyczne i dynamiczne obiektów mostowych, z opracowaniami powykonawczymi.

 

Opinie geotechniczne – przedstawiamy inżynierskie opracowania z zakresu geotechniki, specjalistyczne ekspertyzy dla trudnych warunków geotechnicznych, opinie związane z oceną współpracy fundament – podłoże gruntowe oraz wszelkiego rodzaju dokumentacje geotechniczne.

 

Stateczność zboczy – opracowujemy analizy obliczeniowe stateczności skarp oraz przedstawiamy projekty sposobu zabezpieczenia zboczy.

Dysponujemy własną

nowoczesną aparaturą

badawczą z zakresu

geologii i geotechniki

kompleksowo realizujemy

zadania projektowe,

prace badawcze,

zadania terenowe

nasz zespół to

uprawnieni geolodzy,

hydrogeolodzy i

inżynierowie budownictwa

hauerpower - strony internetowe Kraków - tworzenie stron w cms wordpress
polityka cookies | wszystkie prawa do strony internetowej zastrzeżone. copyright 2015 geocontrol