W ramach geotechniki I.K.B. GEOCONTROL Sp. z o.o. wykonuje m.in.:

Warunki posadowień obiektów inżynierskich – ocena warunków posadowień i projekty posadowień nowo-projektowanych obiektów inżynierskich, oraz wzmocnień fundamentów istniejących.

Projekty posadowień – wykonujemy projekty posadowień dla nowo wznoszonych obiektów, jak również projekty wzmocnień dla istniejących budowli.

Projekty próbnych obciążeń – opracowujemy całościowo projekty terenowych badań nośności pali, realizowanych na terenie całego kraju.

Badania nośności pali – wykonujemy pełny zakres próbnych obciążeń pali według opracowanych przez nas projektów lub według zleconych projektów. Przedstawiamy szczegółowo i rzetelnie interpretacje, analizy i opracowania wyników badań nośności pali.

Badania ciągłości pali – prowadzone badania jakości pali obejmują ocenę długości i średnicy pala. Ponadto na podstawie wiedzy o geometrii pali i właściwościach gruntów prowadzona jest analiza wpływu warunków geotechnicznych na pale. W ocenie jakości pali, korzystając z komputerowej symulacji, określana jest impedancja pala na podstawie uzyskanych wyników i głębokości, i w efekcie przedstawiony przekrój podłużny pala.

Próbne obciążenia obiektów mostowych – realizujemy projekty oraz badania statyczne i dynamiczne obiektów mostowych, z opracowaniami powykonawczymi.

Opinie geotechniczne – przedstawiamy inżynierskie opracowania z zakresu geotechniki, specjalistyczne ekspertyzy dla trudnych warunków geotechnicznych, opinie związane z oceną współpracy fundament – podłoże gruntowe oraz wszelkiego rodzaju dokumentacje geotechniczne.

Stateczność zboczy – opracowujemy analizy obliczeniowe stateczności skarp oraz przedstawiamy projekty sposobu zabezpieczenia zboczy.

Image of the tunnel

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

twenty − 6 =