Jakość usług

Podstawowym zakresem działalności I. K. B. GEOCONTROL Sp. z o.o. są prace projektowe i badawcze z zakresu geotechniki i geologii inżynierskiej.

 

Ważnym elementem prac realizowanych w Instytucie GEOCONTROL jest strategia rozwoju oparta na polityce jakości każdego powierzonego zadania. Jakość usług opiera się na wiedzy i doświadczeniu w rozwiązaniach projektowych i wykonawczych z zakresu geotechniki i geologii.

Podstawową cechą naszej działalności jest rzetelność w stosunku do naszych Partnerów. Realizujemy powierzone nam  zadania zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawców. Zawsze dążymy do uzyskania najwyższej jakości świadczonych usług.

 

Oferowany zakres usług inżynierskich wymaga pełnej odpowiedzialności i rzetelności w prowadzeniu prac terenowych oraz opracowywaniu projektów i ekspertyz. Dlatego działamy w sposób zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych, odpowiednich norm i specyfikacji wykonawczych.

 

Wykorzystujemy w pracach badawczych innowacyjne rozwiązania techniczne oraz stwarzamy coraz lepsze standardy w organizowaniu robót budowlanych z zakresu naszych usług, co bezpośrednio przekłada się na jakość całego procesu  realizacji.

 

Zadania projektowe są wykonywane przez Inżynierów z uprawnieniami do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, z doświadczeniem w projektowaniu zadań z zakresu geotechniki.

 

Prace badawcze są prowadzone przez Inżynierów z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń; doświadczonych m.in. w badaniach nośności i jakości fundamentów.

 

Prace badawcze wykonujemy przy użyciu nowoczesnego sprzętu badawczego, wykorzystując nowatorskie rozwiązania techniczne w zakresie badania fundamentów palowych.  

 

Zadania terenowe oraz opinie z zakresu geologii są wykonywane  przez doświadczonych Inżynierów z uprawnieniami geologicznymi, mających do dyspozycji zróżnicowany sprzęt, który umożliwia realizację badań w różnorodnych warunkach terenowych.

Ceny ustalane są zawsze indywidualnie z każdym Klientem, przy uwzględnieniu szczegółowych warunków danego zadania. Dzięki temu oferowane przez nas ceny uwzględniają zakres i rodzaj projektowanych i wykonanych prac i stanowią efekt indywidualnego podejścia do każdego Klienta.

Dysponujemy własną

nowoczesną aparaturą

badawczą z zakresu

geologii i geotechniki

kompleksowo realizujemy

zadania projektowe,

prace badawcze,

zadania terenowe

nasz zespół to

uprawnieni geolodzy,

hydrogeolodzy i

inżynierowie budownictwa

hauerpower - strony internetowe Kraków - tworzenie stron w cms wordpress
polityka cookies | wszystkie prawa do strony internetowej zastrzeżone. copyright 2015 geocontrol