Geologia

Usługi z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologiii to m.in.:

 

Nadzory geologiczne – prowadzone dla realizowanych inwestycji inzynierskich.

 

Projekty robót geologicznych – przygotowywane dla potrzeb rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich, jak również przy określaniu warunków posadowienia obiektów budowlanych czy stabilizacji osuwisk.

 

Opracowania dokumentacji geologiczno – inżynierskich – przedstawiamy kompleksowe dokumentacje, opinie, ekspertyzy geologiczne.

 

Opis budowy geologicznej podłoża – prowadzimy analizy z uwzględnieniem zjawisk geodynamicznych, w tym masowych ruchów powierzchniowych.

 

Badania podłoża – wykonujemy badania gruntów i wód gruntowych oraz analizy i oceny ich właściwości fizyko – mechanicznych.

 

Charakterystyki geologiczne – opracowujemy dane o zalegających w podłożu układach i rodzajach wydzielonych warstw geologiczno – inżynierskich z uwzględnieniem gruntów słabonośnych i antropogenicznych.

 

Ustalanie warunków hydrogeologicznych – określamy warunki hydrogeologiczne np. dla obniżenia zwierciadła wód gruntowych przy głębokim posadowieniu obiektów budowlanych, i w innych przypadkach.

 

Ocena wpływu zamierzonej inwestycji na środowisko  – prowadzimy analizy w aspekcie wpływu na środowisko gruntowe i wodne.

 

Przygotowane przez nas dokumentacje zawierają w załączeniu mapy dokumentacyjne, przekroje geologiczno – inżynierskie i mapy tematyczne (takie jak mapa warunków gruntowo-wodnych na głębokości posadowienia) oraz wyniki analiz i badań laboratoryjnych.

 

W celu realizacji zadań z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki wykonujemy:

 

Wiercenia badawcze o różnej średnicy i głębokości z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danych warunków badawczych.

 

Opróbowania otworów wiertniczych – prowadzimy też pobór prób gruntów o nienaruszonej strukturze oraz prób wody gruntowej.

 

Sondowania terenowe – stosujemy zróżnicowany sprzęt, m.in. sondy

dynamiczne typu DPL, DPM, DPH, DPSH i SPT; sondy obrotowe typu FVT i SLVT oraz sondy statyczne tupu CPT i CPTU.

 

Laboratoryjne badania gruntów – wykonujemy w celu określenia właściwości fizyko – mechanicznych gruntów i chemizmu wody oraz badania wskaźnika CBR, wskaźnika piaskowego, wilgotności optymalnej w aparacie Proctora i inne.

Dysponujemy własną

nowoczesną aparaturą

badawczą z zakresu

geologii i geotechniki

kompleksowo realizujemy

zadania projektowe,

prace badawcze,

zadania terenowe

nasz zespół to

uprawnieni geolodzy,

hydrogeolodzy i

inżynierowie budownictwa

hauerpower - strony internetowe Kraków - tworzenie stron w cms wordpress
polityka cookies | wszystkie prawa do strony internetowej zastrzeżone. copyright 2015 geocontrol