Poza działalnością I.K.B. ma na swoim koncie wiele publikacji naukowych z dziedziny budownictwa i geotechniki.

podręczniki, artykuły:

 1. Pająk Marta: Podstawowe zagadnienia fundamentowania budowli. Skrypt uczelniany Akademii Górniczo Hutniczej, Kraków 2006 (wyd. I), 2007(wyd. II);
 2. Pająk Marta: Deskowania selektywnie przepuszczalne (CPF). Materiały budowlane, 07/2004, s. 46-48.
 3. Pająk Marta: Badania betonu w deskowaniach selektywnie przepuszczalnych. Inżynieria i budownictwo, 1/2005, s. 13-16.
 4. Pająk Marta: O zastosowaniu wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej do wzmacniania podłoża gruntowego. Inżynieria i Budownictwo, 10/2005, s. 557-558.
 5. Pająk Marta:, Mikłaszewicz Magdalena, Piórczyk Marzena: Wzmocnienie fundamentów zabytkowego Pałacu Biskupa Erazma Ciołka na krakowskim Starym Mieście przy zastosowaniu technologii mikropali. Ochrona Zabytków, 3/4/2005, s. 44-49.
 6. Pająk Marta, Pieczyrak Jacek: Wpływ deskowań selektywnie przepuszczalnych na wzrost trwałości fundamentów. Materiały Budowlane, 10/2005, s. 58-60.
 7. Pająk Marta: Wzmacnianie fundamentów budowli zabytkowych na przykładzie stabilizacji kościoła św. Piotra i Pawła w Krakowie. Kwartalnik Górnictwo
  i Geoinżynieria, Kraków, 2006.
 8. Pająk Marta: Ściana szczelinowa jako obudowa głębokiego wykopu na przykładzie realizacji dla budynku EDISON w Krakowie. Kwartalnik Górnictwo i Geoinżynieria, Kraków, 2007.
 9. Pająk Marta:, Sobotka Anna: Metody wzmocnienia posadowienia zabytkowego budynku i ich ocena za pomocą analizy wielokryterialnej. Kwartalnik Górnictwo i Geoinżynieria, Kraków, 2008, Zeszyt 2.
 10. Pająk Marta, Sobotka Anna: Metoda wielokryterialnego wyboru technologii wzmocnienia posadowienia budynku. Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Seria: Studia i Materiały, Czerwiec 2008.
 11. Pająk Marta., Gwizdała Kazimierz.: Influence of installation of piles with partial and full displacement of the soil on the subsoil strength. Architecture, Civil Engineering, Environment Journal, The Silesian University of Technology, Vol.1, No.2/2008.
 12. Pająk Marta, Sobotka Anna: Rozwój technologii palowania i problem ich wyboru. Przegląd Budowlany, nr 2/2009.
 13. Pająk Marta, Sobotka Anna: Posadowienie budynku na palach CFA na gruntach nasypowych z odpadów poprzemysłowych: studium przypadku. Materiały konferencyjne z Konferencji naukowo-technicznej pt.:  Inżynieria procesów budowlanych, Politechnika Śląska w Gliwicach, Katedra Procesów Budowlanych, Gliwice, 2009.
 14. Pająk Marta, Analiza pracochłonności i materiałochłonności pali wierconych świdrem ciągłym. Rozprawa doktorska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej, 2009.
 15. Pająk Marta, Sobotka Anna: Badanie materiałochłonności pali CFA na podstawie komputerowych zapisów jakości realizacji pali. Czasopismo Techniczne,  Politechnika Krakowska. Seria: Budownictwo, 2010.
 16. Pająk Marta, Sobotka Anna: Wykorzystanie komputerowych zapisów jakości realizacji pali CFA w projektowaniu robót palowych. Górnictwo i Geoinżynieria, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 2011.
Close up of books on desk in library.

referaty na konferencjach i prowadzone seminaria:

 1. Pająk Marta: Deskowania selektywnie przepuszczalne. Charakterystyka i efekty stosowania. Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, AGH, Kraków, 01.2005.
 2. Pająk Marta: Wzmacnianie fundamentów budowli zabytkowych na przykładzie stabilizacji kościoła św. Piotra i Pawła w Krakowie. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Budownictwo Podziemne,  Kraków 09.2005.
 3. Pająk Marta: Specjalistyczne fundamentowanie budowli w inżynierii lądowej. Krakowski Festiwal Nauki; Kraków, 05.2008.
 4. Pająk Marta: Metoda wielokryterialnego wyboru technologii wzmocnienia posadowienia budynku. Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Technologia i zarządzanie w Budownictwie; Lądek Zdrój, 06.2008.
 5. Pająk Marta, Sobotka Anna: Posadowienie budynku na palach CFA na gruntach nasypowych z odpadów poprzemysłowych: studium przypadku. Inżynieria procesów budowlanych: Konferencja naukowo-techniczna, Politechnika Śląska w Gliwicach. Katedra Procesów Budowlanych, Wisła, 2009.
 6. Pająk Marta: Metoda projektowania i sterowania robotami palowymi w oparciu o komputerową kontrolę realizacji pali. Seminarium w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku, 12.2009.
 7. Gwizdała Kazimierz, Pająk Marta: Wpływ technologii pali na ich nośność i stan podłoża gruntowego. Konferencja pt: Geoinżynieria w Budownictwie, Sandomierz, 11.2011.
 8. Pająk Marta: Rozwój technologii palowych. Seminarium w Polskim Związku Inżynierów  i Techników Budownictwa, Oddział Małopolski w Krakowie, CUTOB, Kraków, maj 2012r.
 9. Pająk Marta: Kontrola jakości pali fundamentowych. Seminarium w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział Małopolski w Krakowie, Kraków, maj 2012r.
 10. Pająk Marta: Projektowanie robót palowych w oparciu o analizę komputerowych zapisów kontroli jakości pali, XXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji – Geotechnika, Wisła, marzec 2013r.
 11. Pająk Marta: Monitoring próbnego obciążenia skarpy dla oceny  bezpieczeństwa posadowienia żurawia przy robotach montażowych, Konferencja naukowo-techniczna z cyklu „Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych” pod patronatem Sekcji IPB KILiW PAN, Kraków, czerwiec 2014r.
 12. Pająk Marta: Zagadnienia projektowe, aspekty wykonawcze, przykłady realizacji ścian szczelinowych,  Szkolenie w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział Małopolski w Krakowie, Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa, listopad 2014r.
 13. Pająk Marta: Wzmacnianie fundamentów istniejących, Szkolenie w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział Małopolski w Krakowie, Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa, listopad 2014r.
 14. Pająk Marta: Nieudokumentowane skażenia gruntów na terenie budowy NOSPR  w Katowicach, Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie” – KNT TECH-BUD pod patronatem Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Marszałka Województwa Małopolskiego, JM Rektora PK, MOIIB, październik 2015r.
 15. Pająk Marta: Wzmocnienia gruntów i fundamentów obiektów istniejących, Prowadzenie Szkolenia w Ośrodku Rzeczoznawstwa i Szkolenia Budowlanego, grudzień 2015r.
 16. Pająk Marta: Realizacje geotechniczne w praktyce, Prowadzenie szkolenia w PZITB, oddział w Krakowie, marzec 2016r.
 17. Pająk Marta: Realizacje geotechniczne w praktyce, Prowadzenie szkolenia w PZITB, oddział w Gorlicach, maj 2016r.
E-learning online education or internet encyclopedia concept. Open laptop and book compilation in a classroom. 3d illustration

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

seventeen + 3 =