W ogólnym ujęciu zakres prac I.K.B. Geocontrol obejmuje:

 • projekty robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich oraz hydrogeologicznych;
 • dokumentacje badań podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia wraz z oceną parametrów geotechnicznych podłoża pod kątem przydatności do celów budowlanych oraz doboru metody posadowienia obiektów inżynierskich, w tym liniowych;
 • wykonywanie dokumentacji geologiczno – inżynierskich na terenach osuwiskowych;
 • opinie, ekspertyzy geotechniczne i inne dla budowy, rozbudowy, modernizacji obiektów kubaturowych i liniowych.

Podczas ponad 12 letniej działalności zawodowej zespół I.K.B. Geocontrol wykonał wiele projektów geologicznych i geotechnicnzych dla inwestycji budowlanych. Poniżej przedstawia się część z nich:

w ramach nadzorów geotechnicznych, geologicznych i hydrogeologicznych:

 • Budowa budynków głównych oraz obiektów instalacji odsiarczania spalin na Budowie bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Jaworznie;
 • Budowa Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego NSSU CM UJ w Krakowie Prokocimiu;
 • Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy ulicy Giedroycia w Krakowie;
 • Budowa Nowej Siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) w Katowicach; 
 • Budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK) w Katowicach; 
 • Budowa Galerii Tarasy Zamkowe (GZL) w Lublinie; 
 • Budowa Galerii Europa Daleki Wschód wraz z parkingiem podziemnym przy Muzeum Manggha w Krakowie; 
 • Budowa Galerii Kraków przy ulicy Broniewskiego w Krakowie;
 • Budowa Nowej Siedziby Szkoły Japońskiej przy ulicy M. Konopnickiej w Krakowie;
 • Budowa Zespołu Budynków Akademickich CM UJ przy ulicy Badurskiego w Krakowie;
 • Budowa magazynu odbioru towarów EMPU – IKEA przy ulicy J. Conrada w Krakowie;
 • Budowa Hali logistycznej Cooper Standard w Myślenicach; 
 • Rozbudowa i Budowa kompleksu hal magazynowych z zapleczem socjalnym w Myślenicach;
 • Budowa zespołu budynków akademickich CM UJ przy ulicy Badurskiego w Krakowie;
 • Budowa drogi ekspresowej S-7: Trasa Nowohucka – odcinek od węzła drogowego Rybitwy do węzła drogowego Igołomska w Krakowie; 
 • Budowa zespołu apartamentowego Browar Lubicz w Krakowie; 
 • Budowa kładki dla pieszych w ciągu Drogi Krajowej Nr 4 (E-40) Jędrzychowice – Korczowa w miejscowości Dębica; 
 • Budowa mostu drogowego przez rzekę Wielopolka na ul. 3-go maja w miejscowości Ropczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa; 
 • Budowa fabryki produkcyjnej OPEL PSA Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Gliwicach;
 • Budowa Drogi Ekspresowej S-7, Trasa Nowohucka – odcinek od węzła drogowego Rybitwy do węzła drogowego Igołomska w Krakowie;
 • Budowa Autostrady A1, odcinek Stryków – węzeł Tuszyn;
 • Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław – Poznań, Etap I, odcinek Czempiń – Mosina;
 • Budowa Mostu drogowego przez rzekę Wielopolka na ul. 3-go maja w miejscowości Ropczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa;
 • Budowa Kładki dla pieszych w ciągu Drogi Krajowej Nr 4 (E-40) Jędrzychowice – Korczowa w miejscowości Dębica; 
 • Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15;
 •  Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 16,1 km;
 • Budowa Browar Lubicz – Zespół Zabudowy Mieszkaniowo – Usługowej w Krakowie;
 • Budowa Małopolskiego Parku Logistycznego ZASADA TRANS – SPEDITION w Targowisku;
 •  Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła);

w ramach dokumentacji geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych:

 • Integracja dróg dla rowerów w Jaworznie: odcinek 1: Velostrada Osiedle Stałe – Podłęże – Śródmieście; odcinek 2: DDR Śródmieście – Jeziorki – Ciężkowice; odcinek 3: DDR Rogatka – Krakowska;
 • Budowa Centrum Dydaktyczno-Naukowego Nowoczesnych Technologii Energetycznych – budynek nr 2 przy al. Jana Pawła II 37 W Krakowie;
 • Modernizacja Muzeum Warszawy – oddział Wola przy ulicy Srebrnej 12 w Warszawie;
 • Budowa obwodnicy Koszalina na S-6 wraz z odcinkiem S-11 od węzła Koszalin do węzła Bielice;
 • Projektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła) część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rzece Wiśle w m. Puławy;
 • Budowa nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego CM UJ przy ul. Kostaneckiego /Jakubowskiego w Krakowie;
 • Rozbudowa węzła Byczyna łączącego autostradę A4 Katowice – Kraków z drogą krajową nr 79 w miejscowości Byczyna;
 • Budowa obwodnicy miasta Zator w ciągu DK28; moduł BIM; pierwszy taki projekt w Polsce;
 • Budowa mostu przez rzekę Dunajec w Kurowie w ciągu drogi krajowej nr 75 wraz z dojazdami w km ok. 55+500 do km ok. 57+500;
 • Projekt rozbudowy drogi krajowej nr DK 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków i granica województwa podlaskiego;
 • Modernizacja linii kolejowej w ramach inwestycji:„Modernizacja linii kolejowych nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka i nr 92 Przemyśl – Medyka, odcinek Rzeszów – granica państwa”;
 • Modernizacja linii kolejowej w ramach zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka i linii nr 92 Przemyśl – Medyka, odcinek Rzeszów – granica państwa, etap i odcinek Rzeszów – Jarosław”;
 • Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie miejscowości Brzezna z drogą DK nr 28;
 • Budowa budynku głównego oraz obiektów IOS w ramach realizacji inwestycji pn: „Budowa bloku energetycznego 910 MW na parametry nadkrytyczne w elektrowni Jaworzno III”;
 • Budowa chłodni kominowej na terenie elektrowni Jaworzno III w Jaworznie;
 • Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – Al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie;
 • Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Katowickiej od przejścia podziemnego przy Stadionie Śląskim do przystanku Chorzów AKS w Chorzowie;
 • Projekt i budowa autostrady A1 Stryków – węzeł Tuszyn;
 • Projekt i budowa budynku usługowego, wystawienniczo – handlowego Merkury Market z magazynem, parkingiem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu w Krakowie;
 • Modernizacja istniejącego obiektu Szkoły Japońskiej przy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie;
 • Budowa kompleksu parkowo – rekreacyjnego Centrum Jana Pawła II „Nie Lękajcie Się” – II I III etap inwestycji w Krakowie Łagiewnikach;
 • Budowa obwodnicy Chełmca i Nowego Sącza w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Nowy Sącz – Przemyśl – granica państwa, odcinek położony na terenie gminy Chełmiec;
 • „Budowa drogi ekspresowej S2 – południowa obwodnica Warszawy na odcinku od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła, km około 11+500,0) do węzła Lubelska (bez węzła, km około 18+950,0)”;
 • Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy);
 • Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki” na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego;
 • Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ulicy Opolskiej w Krakowie;
 • Budowa obwodnicy miejscowości Kazimierza Wielka w ciągu DW nr 768 i DW nr 776.
 • Budowa drogi ekspresowej S7. odcinek I: granica woj. świętokrzyskiego – węzeł „Szczepanowice” (bez węzła). etap I – granica woj. świętokrzyskiego – węzeł „Miechów”;
 • Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Szczepanowice – Widoma; odcinek II: węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem). Początek inwestycji km 627+500, koniec inwestycji km 640+600. Zadanie realizowane jest w ramach zadania: „Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (Ptaszyckiego /Igołomska)”;
 • Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice. odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – WĘZEŁ Koszalin Południe (z węzłem)”;
 • Budowa wschodniej obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17 na parametrach drogi ekspresowej;
 • Budowa obwodnicy miejscowości Kazimierza Wielka w ciągu DW nr 768 i DW nr 776.
 • Studium Korytarzowe wraz z analizą Techniczno – Ekonomiczno – Logistyczną rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa i Studium Korytarzowe S5 Sobótka-Bolków.
 • Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Jerzmanowice – Giebułtów;
 • Rozbudowa DK nr 79 na odcinku gr. woj. świętokrzyskiego -Kraków;
 • Przebudowa / rozbudowa DW 895 w ramach projektu pn.:”Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk.” ;
 • Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście. Odcinek 1 Świnoujście – Dargobądz (bez węzła);
 • Budowa obwodnicy Opatowa w ciągu S74 i DK9;
 • Rozbudowa DK7 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 1942K w km 689+843 w ramach zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7  z drogą powiatową nr 1942K w Krzyszkowicach.
 • Budowa obwodnicy Zabierzowa;
 • Budowa obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów wraz z przebudową infrastruktury technicznej
 • Budowa obwodnicy Praszki w ciągu DK nr 45;

w ramach badań fundamentów głębokich:

 • Próbne obciążenia kolumn i badania ciągłości kolumn CMC na Budowie Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego CM UJ w Krakowie Prokocimiu;
 • Próbne obciążenia pali i badania ciągłości pali CFA na Budowie chłodni kominowej na terenie Budowy Bloku Energetycznego o mocy 910MW w Jaworznie;
 • Próbne obciążenia pali i i badania ciągłości pali pod słupy energetyczne przy Budowie linii energetycznej SE Kopanina 220/110kV – Łaziska Górne;
 • Badania ciągłości pali na Budowie linii energetycznej 110kV Połanec-Osiek;
 • Badania ciągłości pali CFA średnicy 1000 mm na Budowie PKN Orlen w Płocku;
 • Badania ciągłości pali 800 mm wykonane przy zabezpieczaniu przeciwhałasowym stacjonarnych źródeł hałasu na terenie Arcellor Mittal w Dąbrowie Górniczej;
 • Próbne obciążenia kolumn przemieszczeniowych przy Budowie budynku wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym w Krakowie Podgórzu.
 • Próbne obciążenia mikropali przy Modernizacji zabytkowego budynku Starym Mieście w Krakowie;
 • Próbne obciążenia pali i badania ciągłości pali wierconych wykonanych przy Budowie obiektu mostowego nad potokiem w ciągu drogi DK1 w Tychach;
 • Próbne obciążenia kolumn Jet grouting wykonanych na Budowie wiaduktu nad ulicą Niepodległości w Tychach w ciągu drogi DK1;
 • Próbne obciążenia kolumn Jet grouting wykonanych na Budowie wiaduktu nad linią kolejową w Tychach w ciągu DK1 w km 4+182,56;
 • Próbne obciążenia pali i badania ciągłości pali wielkośrednicowych przy Budowie obiektu mostowego MD-8 nad potokiem Krzywula na drodze DW384 w miejscowości Sieniawka;
 • Próbne obciążenia kolumn przemieszczeniowych pod przepust 42T na Budowie drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław.
 • Badania ciągłości pali pod ekrany akustyczne na Budowie drogi ekspresowej S17 Lublin – Piaski;
 • Badania ciągłości kolumn oraz badania ich ciągłości na Budowie drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów-Lublin-Piaski, zadanie nr 2 Bogucin – Węzeł Dąbrowica (wraz z węzłem);
 • Badania ciągłości kolumn betonowych na zadaniu pn.: Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego Dąbrowica obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19; odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawska do granic miasta;
 • Badania ciągłości pali wielkośrednicowych przy Budowie mostu na rzece Dulówka w miejscowości Dulowa na DK 79;
 • Badania ciągłości pali wielkośrednicowych wykonanych na Budowie linii kablowo – napowietrznej 110kV GPZ Wanda – PT Podłęże.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × 2 =